Kontakt Informationen

Management

Geschäftsführer
Jan Ties Kram

Betriebsleiter
Maurice Coolen
T: +31 (0)478 – 50 72 11
M: +31 (0)6 – 22 90 15 52
Mail: m.coolen@laarakker.nl

Abteilung Vertrieb

Betriebsleiter
Maurice Coolen
T: +31 (0)478 – 50 72 11
M: +31 (0)6 – 22 90 15 52
Mail: m.coolen@laarakker.nl

Kaufmännischer Mitarbeiter
Roger Steeghs
T: +31 (0)77 – 382 92 25
M: +31 (0)6 – 53 13 00 53
Mail: r.steeghs@laarakker.nl

Mitarbeiter Einkauf und Vertrieb Laarakker BIO

Ad Lievense
T: 31 (0)478 – 50 72 34
M: +31 (0)6 – 49 81 20 61
E-mail: a.lievense@laarakker.nl

Abteilung Planung

Wurzelgemüse
Jacques Geurts
T: +31 (0)478 – 50 72 02
M: +31 (0)6 – 22 24 34 93
Mail: j.geurts@laarakker.nl

Leitung Produktion
Ron de Hond
T: +31 (0)478 – 50 72 13
M: +31 (0)6 – 10 05 52 83
Mail: r.dehond@laarakker.nl

Bladgewassen Hülsenfrüchte / Blattgewächse
Maurice Coolen
T: +31 (0)478 – 50 72 11
M: +31 (0)6 – 22 90 15 52
Mail: m.coolen@laarakker.nl

Bladgewassen Hülsenfrüchte / Blattgewächse
Remco Loeffen
T: +31 (0)478 – 50 75 22
M: +31 (0)6 – 11 43 14 38
Mail: r.loeffen@laarakker.nl

Abteilung Anbau

Leitung Anbau
Joris van Lierop
M: +31 (0)6 – 10 88 67 79
Mail: j.v.lierop@laarakker.nl

Teamleiter Wurzelgemüse
Ronald Peeters
M: +31 (0)6 – 53 66 61 27
Mail: r.peeters@laarakker.nl

Anbauberater Wurzelgemüse
Maarten Claessens
M: +31 (0)6 – 54 37 65 05
Mail: m.claessens@laarakker.nl

Anbauberaterin
Corine Ermers
M: +31 (0)6 – 22 99 90 53
Mail: c.ermers@laarakker.nl

Anbauberater Hülsenfrüchte
Henry Janssen
M: +31 (0)6 – 51 33 68 94
Mail: h.janssen@laarakker.nl

Anbauberaterin Hülsenfrüchte
Kristel Ermers
M: +31 (0)6 – 11 72 91 05
Mail: k.ermers@laarakker.nl

Kontaktpersonen Anbau Laarakker BIO

Einkauf und Vertrieb Laarakker BIO
Ad Lievense
M: +31 (0)6 – 49 81 20 61
E-mail: a.lievense@laarakker.nl

Anbauberater Laarakker BIO
Bas Bouma
M: +31 (0)6 – 11 26 56 62
E-mail: b.bouma@laarakker.nl